MƏHSULLAR VƏ XİDMƏTLƏR

  • Home
  • /
  • MƏHSULLAR VƏ XİDMƏTLƏR

Müəssisəmiz İtaliya, Çin Xalq Respublikası, Turkiyə və Macarıstan ölkələrinin istehsalı olan, beynəlxalq standartlara və günün tələblərinə cavab verən avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

GENİUS 61CT  avtomatik şüşə kəsən dəzgah. İtaliya istehsalıdır.

İmkanları:  İstənilən formada fiqurların kəsilməsi

İstənilən şablonun skaner edilib kəsilməsi

Low-e şüşələrin üz qatının siyirilməsi

Şüşə üzərində vinilin kəsilməsi (hərif və ya şəkil)

6000mm x 3210mm ölçülü şüşələrin qalınlığından asılı olmayaraq kəsir

1
2

BUSETTİ F10 SİNGOLA horizontal radajları İtaliya istehsalıdır.

Min 300mm Max 3000mm ölçülü düzbucaqlı şüşə kənarlarının dərəcəli parlaq və adi cilalanması.

1
2

MASTER 43 dəzgahı. İtaliya istehsalıdır.

İtaliya istehsalıdır. Şüşə üzərin 43 əməliyyat həyata keçirir

İmkanları: İstənilən formada fiqurların kəsilməsi

İstənilən şablonun skaner edilib kəsilməsi

Şüşə üzərində yazıların yazılması

Şüşə üzırində naxışların vurulması

Şüşə kənarlarının istənilən bucaq altın adi və parlaq radajlanması

Ölçüsündən asılı olmayaraq dəliklərin acılması və s.

11
55

TRİULZİ şüşə yuyan fəzgah İtaliya istehsalıdır.

4mm — 50mm qalınlığında ola adi və  üzərində xüsusi qatı olan zərif şüşələrin yuyulması və qurudulması

1
2

BUSETTİ TRAPANO dəlik açma dəzgahı İtaliya istehsalıdır.

Şüşə üzərində 6mm – 130mm məsafəli dəliklər açır.

1

NORTH GLASS  temper dəzgahı. Çin Xalq respublikasının istehsalıdır.

1

Bu dəzgahı vasitəsi ilə  şüşənin digər xüsusiyyətlərini dəyişdirmədən zərbəyə, təzyiqə və istidən gərilmələrə qarşı davamlılığının artırılmsı prosesidir. Temperlənmiş şüşə normal şüşəyə görə 5 qat daha çox zərbəyə davamlıdır. Temperləmə prosesi bu dəzgah vasitəsilə ərimə nöqtəsinə yaxın istiliyə (625-690°C) qədər isidilib, anidən təzyiq altında soyudularaq (60°C) sərtləşməsini təmin edir. Temperli şüşə, qırıldıqda kiçik parçalara bölünərək tamamən zərərsiz hala gəlir. Yaralanma riskini azaltdığı üçün təhlükəsiz şüşə kateqoriyasına aid edilir.Temperli şüşəni həmçinin laminə və qumlama etmək mümkündür.Temperlənmiş şüşələri emal etmək, yonmaq, kəsmək və eşmək olmaz.

3

Bu dəzgahı vasitəsi ilə şüşəni 1000 və 17000 Radiusları arasında əymək mümkündür. Texniki nöqteyi nəzərdən əyilmə termik bir prosesdir və bu zaman adi düz şüşə yüksək temperaturun təsirinə məruz qalaraq, lazımı radiusu almaq olur.

2

BOTTERO 110FC  vertikal radaj İtaliya istehsalıdır.

1

Min 30mm Max 3500mm ölçülü düzbucaqlı və digər bucaq altında olan  şüşə  kənarlarının dərəcəli parlaq və adi cilalanması.

2

CHAO YANG vertikal qumlama dəzgahı. Cin Xalq Respublikasının istehsalı

Şüşələrin qumlanması – müxtəlif ölçülü qum dənələrinin təzyiq altında şüşə səthinə vurulması nəticəsində qum dənələri şüşənin səthini aşındırır və şəffaf şüşənin mat olmasına gətirib çıxarır. Şüşələrin müxtəlif zolaqlı və dekorativ qumlanması üçün onun üzərinə xüsusi plyonka çəkilir ki, bu da istənilən dekorativ təsvirin qumlama şəklində çəkilməsinə nail olunur. Şüşələr qumlandıqdan sonra üzərində əl və barmaq izlərinin, toz və ləkələrin qalmasının qarşısını almaq məqsədilə xüsusi texnologiya vasitəsi ilə şəffav (lak) örtuk vurulur.

CHAO YANG. Çin Xalq Respublikasının istehsalıdır

Çoxlaylı şüşə – iki və ya daha çox şüşənin bir birinə, aralarında bir və ya bir neçə laylı PVB (polivinilbutiral) material istifadə etməklə, temperatur və təzyiq vasitəsilə üst-üstə yapışdırılmasıdır. Laminat şüşələr sındığı zaman parçaları olduğu yerində qalaraq yaralanmanın qarşısını aldığı üçün təhlükəsiz hesab edilir, həmçinin yad cisimlərin bir tərəfdən digər tərəfə keçməsinin qarşısını alar. Tavanlarda və əyilmiş şəkildə (bucaq altında) olan konstruksiyalarda istifadə olunması mütləqdir.

Təhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq üçün çoxlaylı şüşələrin istehsalı zamanı temperli şüşələrdən də istifadə olunur. İnsanların və mülkiyyətlərinin təhlükəsizliyi, ogurluq, vandalizm, silahlı basqın və partlayışdan müdafiəsinin təmin olunma dərəcəsini, çoxlaylı şüşələrin tərkibi və aralıqdakı

PVB-laylarının sayı müəyyən edir. Çoxlaylı laminat şüşələrin üstünlükləri: Zərbəyə davamlılığı və eyni zamanda zədələnərkən olduğu mövqedə dayanaraq qalması mühafizə baxımında əhəmiyyətlidir. Sındığı zaman iri qəlpələrin və iti uclu hissələrin olmaması insanların yaralanmasının və xəsarət almasının qarşısını alır. Müxtəlif çaplı odlu silahlardan, terror və partlayış zamanı yaranmış qəlpələrdən, həmçinin partlayış zamanı alov və səs dalğalarından müdafiə üçün əhəmiyyətlidir. Çoxlaylı şüşələrdə istifadə olunan PVB səsboğucu qabiliyyətə malikdir. Çoxlaylı şüşələrdə PVB UB-şüaları buraxmadıgından əşyaların təbii rənginin uzun müddət qorunub saxlanılmasına şərait yaradır Müasir memarlıqda şüşə konstruksiyalardan geniş istifadə olunur. Binaların interyer və eksteryerinə estetik görünüş bəxş edən, müxtəlif funksiyaları özündə cəmləşdirən şüşələr, həmçinin, insanların təhlükəsizliyini də təmin etməlidir.

METAL GLASS  paket xətti  Macarıstan Respublikasının istehsalı

Bu dəzgah vasitəsilə Müasir arxitekturanın tələblərinə tam cavab verən 2 və 3 kameralı, struktur paketlərin hazırlanması həyata keçirilir.

Şüşə paket- içərisi hava və ya qazla doldurulmuş və bir-birinə məsafəli (distansion) çərçivələrlə yapışdırılmış iki şüşədən ibarət bağlı germetik kameradır. Belə konstruksiyanın əsas üstünlüyü – hava və ya qazın istilik izolyasiyası xassəsindən istifadə edərək, şüşələnmiş sahədən itirilən istiliyin (Ug-istilik ötürmə əmsalının) miqdarının azaldılmasıdır.

Günəşqoruyucu şüşə paketlər əsasən möhkəm ortuklü (K-şüşə) reflekt şüşələrdən hazırlanır. Rəng və qalınlığından asılı olaraq, günəş faktoru 40%-dən 80%-ə qədər dəyişə bilir.

Şüşə paket iki və  ya daha çox düz şüşənin bir araya gətirilərək və arasında bəlli bir boşluq saxlayaraq emal edilən, səs və istilik izolyasiyası olan germetik kameradır. İstiliyin daxili mühitdən buna nəzərən daha soyuq olan xarici muhitə keçmə özəlliyi var və bu da isitmə xərclərini artırır. Şüşə paketin arasındakı hava boşluğu normal şüşədən 50% daha az istilik buraxır. Bu xüsusiyyət qış aylarında daha isti, yayda isə daha sərin muhitin yaranmasına imkan verir. “Archi Glass” MMC  şüşə paketlərin germetizasiyasını tiakolla yanaşı slikon vasitəsi ilə də həyata kecirir.

Paket şüşə arasına şüşə arası jalüz və ya şüşə arası karolajquraşdırmaq mümkündür.
həmçinin müəssisəmizdə əymə paketlərdə sifarişlərə əasən hazırlanır