MƏQSƏDLƏRİMİZ

  • Home
  • /
  • MƏQSƏDLƏRİMİZ

“Glass House” dinamik kadrları və innovasiyalara (yeniliklərə) asan uyğunlaşan texnoloji qüvvəsi ilə şüşə və şüşə emalı sahəsində seçilmiş şirkətlərdən biridir. Yalnız düzgun texnologiyaya məxsus istehsalatın və təcrübəli personalın köməyi ilə yüksək keyfiyyətli dünya stantardlarına uygun məhsullar istehsal etmək mükündür və bu sahədə məqsədlərimiz:

  • Keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına uyğun məhsullar istehsal edərək daima bu sahənin qabaqcıl şirkəti olmaq

  • Etik dəyərlərə malik işçi heyyətlə müştəri məmnuniyyətini və potensialını artırmaq

  • İşçi heyyətin məmnuniyyətinə və təhsilinə böyük önəm verərək sektorda rəqabət gücünü artırmaq

  • Yeni texnologiyalardan istifadə edərək ətraf mühitə vurulan ziyanı minimuma endirmək və bu istiqamətə daim önəm vermək

  • İşçilərimizlə, müştərilərimizlə, əməkdaşlıq etdiyimiz bütün digər istehsalcı şirkətlərlə uzunmüddətli əməkdaşlıqlara nail olmaq

  • Müvafiq standartlara tam cavab verən məhsul istehsal etmək

  • Məşğul olduğumuz sahə üzrə elmi-tədqiqat işlərinə və araşdırmalara daim şərait yaratmaq