Satin və dekorativ şüşələr

  • Home
  • /
  • Satin və dekorativ şüşələr

Xüsusi texniki şərtlərə riayət eləməklə, şüşənin səthinə kimyəvi müdaxilə edərək onun üzərində müxtəlif dekorativ təsvirləri almaqla və yaxud  tam mat (görünməz) şüşəyə cevrilməklə istehsal olunur. Hazırda şirkətimiz tərəfindən belə şüşələrin 30-dan artıq növü hazırlanır. Sətin və dekorativ şüşələr əsasən ağ və qəhvəyi rənglərdə hazırlanır.